Problem tożsamości narodowej przedstawiony w utworze - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Problem tożsamości narodowej przedstawiony w opowiadaniu Marcin Kozera zasadza się na problemie głównego bohatera z właściwym zdefiniowaniem pojęcia „ojczyzna”. Marcin przed podjęciem nauki języka polskiego uważał za swą ojczyznę kraj, w którym został wychowany i w którym mieszka do dziś. Dopiero słowa Krysi -
każdy lubi się chwalić swoim
przypominają chłopcu, jak definiował pojęcie ojczyzny nauczyciel w angielskiej szkole. Tłumaczył, iż ziemia rodzinna jest tam gdzie ojcowie i dziadkowie pracowali, walczyli i umierali, a nie tam, gdzie aktualnie się mieszka.

Istotne jest więc odróżnienie ojczyzny, kraju przodków od tego, który się zna i uważa za swój. Skumulowane aspekty rodzą w Kozerze sprzeczność i burzą niezachwiane wcześniej poczucie tożsamości narodowej. Marcin uzmysławia sobie, że Anglikiem (zgodnie z przypomnianą definicją) nie jest, ponieważ zasługi jego przodków są związane z Polską. Lecz z drugiej strony Marcin nie zna dobrze mowy ojczystej i nie może być Polakiem w pełni, tak jakby tego oczekiwał jego ojciec. Chłopiec zostaje więc postawiony w trudnej sytuacji – nie może zidentyfikować się ani z Anglią, ani z Polską. Ostatecznie to odwaga pozwala Marcinowi na jednoznaczne samookreślenie. Odkrywa on swoją polskość sam, nikt nie narzuca mu jego tożsamości z zewnątrz. Chłopiec poprzez kontakt z Polakami i mową ojczystą zaczyna czuć się Polakiem.

Historia Marcina powinna uzmysłowić każdemu z nas, że ojczyzny nie wyznacza się przez granice państwowe, że nie jest ona po prostu krajem pochodzenia. Ojczyznę nosi się w sercu i nie można się jej tak po prostu wyrzec.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Inni bohaterowie
2  Czas i miejsce akcji „Marcina Kozery”
3  Marcin Kozera - plan wydarzeńKomentarze
artykuł / utwór: Problem tożsamości narodowej przedstawiony w utworze    Tagi: